д/дНэрХугацааҮйлдэл
1 Ховд аймгийн Ховд сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
212 жилийн 1 дүгээр сургуульд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
3Жаргалант сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
4Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
5Ховд аймгийн Дуут сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
6Ховд аймгийн Жаргалант сумын 6 дугаар сургуулийн 2016-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
7Ховд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
8Ховд аймгийн Мал эмнэлэгийн газрын 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
9Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ, ИТХ, Сангуудын 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онНийтлэж байна.
10Ховд аймгийн Үенч сумын төсөвт байгууллагуудын 2018-2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он
Дууссан.
11Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын төсөвт байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн баримтанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 он Дууссан.