д/дНэрХугацааҮйлдэл
1 Ховд аймгийн Ховд сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
212 жилийн 1 дүгээр сургуульд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
3Жаргалант сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
4Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
5Ховд аймгийн Дуут сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онДууссан.
6Ховд аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын талаар2020 онХийгдэж байна.
7Ховд аймгийн Мал эмнэлэгийн газрын 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын талаар2020 онХийгдэж байна.