д/дНэрХугацааҮйлдэл
1Ховд аймгийн Ховд сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тайлан2020 онЯвагдаж байна