“Аргачлал, заавар батлах тухай” Монгол улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2019 оны 47 дугаар тушаалаар баталсан журмын дагуу төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчид 2019 оноос эхлэн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжүүлдэг болсон билээ. Тэгвэл 2021 оноос дээрх журамд өөрчлөлт орж шинэчлэгдсэн байна.

Монгол улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 100 дугаар тушаалаар дээрх журмыг шинэчилсэнийг та бүхэнд хүргэж байна.

Үзэх: ЭНД дарна уу.