ДугаарОгнооУтгаҮйлдэл
А/012020.01.10Цалин шинэчлэн тогтоох тухайЭнд дарна уу
А/022020.01.24Чөлөө олгох тухайЭнд дарна уу.
А/032020.03.05Ажил дүгнэх үзүүлэлт батлах тухайЭнд дарна уу.
А/042020.03.05Ажлын хувцсаар жигдрүүлэх тухайЭнд дарна уу.
А/052020.03.05Хуримтлалын сан байгуулах тухайЭнд дарна уу.
А/062020.03.31Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухайЭнд дарна уу.
А/072020.05.05Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай Энд дарна уу.
А/082020.05.05Ажил хүлээлцэх комисс томилох тухай Энд дарна уу.
А/092020.05.06Мэдээллийн бааз үүсгэж, судалгаа авах тухайЭнд дарна уу.
А/102020.05.28Зардал гаргах тухайЭнд дарна уу.
А/112020.06.03Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухайЭнд дарна уу.
А/122020.07.20Тэтгэмж олгох тухайЭнд дарна уу.