Монгол улсын сангийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд нарын хамтарсан удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн 16 сум, аймгийн төвийн Жаргалант сумын Сум хөгжүүлэх сангийн 2011-2018 оны зээл олголт, санхүүгийн баримтанд улсын үзлэг хийгдэж дууслаа.

Шалгалтын дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдварийн яаманд хүргүүллээ.

Тоон тайлан үзэхийг хүсвэл ЭНД  дарна уу